Coaching & Mentales Training
Petra Keßler Seminare und Coaching

Kontakt

Mentales Training für Musiker

Petra Keßler
Institut für Mentales Training & Musikermentaltraining
Düsseldorfer Straße 100
D-47051 Duisburg
Fon/Fax 0203.7387895
info@coaching-und-eft.de

Webdesign: © agentur eumeniden

 
Petra Keßler
Mentaltrainerin & Coach